REGISTRERING AV AKKREDITERINGSOPPLYSNINGER
Fristen for å melde inn akkrediteringsopplysninger har løpt ut.
Ta kontakt på guro.lium@olympiatoppen.no dersom du har spørsmål.
DA VAR DU FERDIG - GODT JOBBA!